Training ‘Open onderhandelen’

Bereik je bij onderhandelingen niet altijd het beste resultaat? Schrijf je in voor deze resultaatgerichte onderhandelingstraining die gaat over Openheid, Verbinding en Lange termijn doelen, geïnspireerd door het Harvard Model. Het thema is “Winnen zonder verliezers”. Je krijgt antwoord op vragen als:

  • Hoe doorbreek ik impasses?
  • Hoe structureer ik het onderhandelingsproces?
  • Wat doe ik als de ander bij zijn standpunten blijft?
  • Hoe ga ik om met iemand die mij niet serieus neemt?

Download de brochure ‘Open Onderhandelen’ of kijk voor meer informatie op de website: www.fpnp.nl